Nils Funcke
 
 

Sverige var först i världen med en tryckfrihetslagstiftning. Nya publiceringsformer kräver dock en lagstiftning som inte är knuten till en viss teknik.
Yttrandefrihetskommittén har arbetat i flera år på att hitta en teknikoberoende modell.

Nils Funcke, tidigare chefredaktör för Riksdag & Departement, har varit utredningssekreterare i Yttrandefrihetskommittén med Göran Lambertz som ordförande.

Nils Funcke kommer till JMK för att presentera de olika alternativen som har diskuterats under åren och motivera det slutbetänkande som presenterades i slutet av augusti i år.

Allmän föreläsning
torsdag 27 september
kl 13-15, JMK-salen

Liveström