Det finns få saker som kan skapa så mycket debatt och förbittring som ämnet lyx. Samtidigt som den skapar välbefinnande och behag hos sin ägare kan den vara en nål i ögat på åskådaren. Och lika mycket som den kan vara ett estetiskt uttryck är den en bitter påminnelse om sociala missförhållanden. Lyxen behöver ständligt sättas i ett tidssammanhang så att den kan erhålla social, ekonomisk och kulturell mening. I likhet med de flesta västerländska samhällen, har Sverige varit en intressant arena för allehanda lyxparader, konsumtion och inte minst motstånd. Den nya lyxen bestående av kolonialvaror och mode bars fram av samhällets växande medelklass. Den var även en del av en samhällskritik av den gamla lyxen, den adliga som ärvdes genom århundraden. 
 
I den här boken samlas olika historiska exempel på lyxens mångsidiga ansikten och det är kanske härigenom som vi får större förståelse för människans, behov, begär och ambition. Då som nu. Lyxen förtär och förgyller, ständigt föraktad men likväl närvarande i alla välmående samhällen. 

Recensioner

Recension i Göteborgsposten
Recension på lyx.se


Det Svenska begäret - sekler av lyxkonsumtion är utgiven av Carlsson Bokförlag.
Redaktörer är Paula von Wachenfeldt och Klas Nyberg.
Texter av Paula von Wachenfledt, Klas Nyberg, Marjatta Rahikainen, Kirsi Vainio-Korhonen, Håkan Jakobsson, Carolina Brown, Leif Runelfelt, Helena Kåberg, Louise Wallenberg och Ulrika Berglund.
Utgiven med stöd från Torsten Söderbergs Stiftelse och Familjen Erling-Perssons Stiftelse. 

Återupplev bokreleasen av Det Svenska begäret här!