Photo: © Columbia University Press
Photo: © Columbia University Press
 
Forskarna Patrick Vonderau och Pelle Snickars har i den nyutgivna boken "Moving Data: The iPhone and the Future of Media" undersökt de smarta mobilernas sociokulturella betydelse för samhället och hur den nya mobilteknologin förändrat vår mediekonsumtion. 

- Ingen annan mobiltelefon har tidigare ens kommit i närheten av iPhone’s sociokulturella påverkan eller pekat ut riktningen för hur mobilteknologin kan förändra mediekulturen. Den smarta mobilen lockar oss till att använda telefonen som verktyg för allt från spel till rekreation när vi egentligen bara skulle ha använt telefonen för att ringa ett samtal, säger Patrick Vonderau.

I antologin undersöker de olika kapitelförfattarna iPhone som ett föremål i vår tid och hur information kan förmedlas genom olika distributionsfönster. Telefonen studeras utifrån olika tekniska perspektiv och utifrån aspekten hur den smarta mobilen förändrat mobilanvändarnas vardag.

Den smarta mobilen har blivit en bärbar mediemaskin

-Apple:s mobiltelefon förenar kommunikation med geografisk information, film, ljud, musik och text. Och med över 350 000 appar så har den smarta mobilen förvandlats till en bärbar mediemaskin.

Förutom redaktörerna Patrick Vonderau och Pelle Snickars så granskar både medieexperter, kulturkritiker och forskare den smarta mobilen som fenomen. Boken sammanlänkar aktuell forskning kring digitala medier och nya medier med mer traditionella filmvetenskapliga studier.

-Vem skulle ens ha drömt om att använda en telefon för att titta på fotboll eller för att få navigeringshjälp när du behöver hitta fram till en bestämd adress. Och att dessutom betala för det!

Vonderau påpekar att den vanlige konsumenten sällan tänker på vad som egentligen står i användarvillkoren för mobilerna.

-Faran ligger som vi vet i detaljerna, och de mest intressanta förändringarna är så små att vi sällan uppmärksammar dem när de genomförs av mobilföretagen.

Efter att tidigare ha studerat Google ville Vonderau och Snickars undersöka Apple.

- Boken är skriven för en bred publik. Vi vänder oss både till den vanlige mobilanvändaren och till våra forskarkollegor, säger Vonderau och skrattar.
Svante Emanuelli

 

Fakta och länkar

Pelle Snickars är forskningschef på Kungliga biblioteket och tillsammans med Patrick Vonderau medredaktör för boken The YouTube Reader (2009). Du kan läsa mer om Pelle Snickars på hans hemsida www.pellesnickars.se

Patrick Vonderau är docent vid Institutionen för mediestudier (IMS) vid Stockholms universitet och en av grundarna till och tillika styrelsemedlem för det europeiska film- och medievetenskapliga nätverket NECS.

The YouTube Reader (2009). Om du vill läsa Snickars och Vonderaus tidigare bok The YouTube Reader (2009), så kan du läsa den gratis på nätet eller bara ladda ned den här som pdf.

Moving Data: The iPhone and the Future of Media. Mer info om den nyutgivna boken hittar du här på förlaget Columbia University Press webbsida.