I gränslandet: Nya perspektiv på film och modernism. Daniel Brodén och Kristoffer Noheden, red. (Gidlunds förlag, 2013)

Filmen har potential att på ett radikalt sätt förändra människans förståelse av världen – att presentera nya synsätt och berika tänkandet. En sådan tilltro till mediet var stark hos modernistiskt orienterade filmskapare och teoretiker i början av 1900-talet. Det vilar i dag en nostalgisk patina över dessa storslagna visioner. Samtidigt har nya filmteoretiska perspektiv ställt modernismens grundtankar i ny belysning och åter gjort dem aktuella. I gränslandet tar fasta på hur filmen förvaltar idealet om att öppna för det nyskapande och det utmanande. Antologin vidgar perspektiven på förhållandet mellan film och modernism genom att sätta fokus på verk som överskrider konventionella gränser och stör invanda synsätt på tillvaron: Roy Anderssons egensinniga reklamfilmer, modernistisk kannibalfilm från Europa och Brasilien, Dario Argentos skräckestetik, poeten Rut Hillarps filmexperiment och mycket mer.

I gränslandet samlar forskare inom filmvetenskap, teologi, interkultur, medievetenskap och idéhistoria. Deras bidrag erbjuder en mångfald av infallsvinklar, som ifrågasätter etablerade kanonbildningar och belyser oväntade skärningspunkter mellan film och modernism.

Kristoffer Noheden är doktorand i filmvetenskap vid institutionen för mediestudier, Stockholms universitet.

Daniel Brodén är postdoktor i filmvetenskap inom forskningsprogrammet Religion, kultur och hälsa vid Göteborgs universitet.

Övriga medverkande: Anne Bachmann, Steen Christiansen, Kim Toft Hansen, Andreas Jacobsson, Maaret Koskinen, Elisabeth Mansén, Ola Sigurdson och Astrid Söderbergh Widding.