Avhandlingar efter publiceringsår

48. Turid Borgen (2017) Mellom samfunnsoppdrag og marked: En studie av utviklingen av sjefredaktørrollen i utvalgte norske og svenske mediehus fra 1985 til 2015. Stockholm: JMK. (Journalistik).

47. Magnus Danielson (2016) Den granskande makten: Institutionell identitet och rättsnarrativ i SVT:s Uppdrag granskning. Stockholm: JMK. (Journalistik).

46. Kristina Stenström (2015) Monsterkroppar. Transformation, transmedialitet och makeoverkultur. Stockholm: JMK. (Medie och kommunikationsvetenskap).

45. Anette Forsberg (2015) Sorgens avtryck - erfarenheter av medverkan som sörjande i journalistik om brott och olyckor. Stockholm: JMK. (Journalistik).

44. Thomas Petersson (2012) Landet bortom horisonten: En analys av journalistik om Västpapua i svensk press 1959-2009. Stockholm: JMK. (Journalistik).

43. Virginia Melián (2012) Bridging the Blocked River. A study on internet and mobile phone practices within an environmental movement between 2005 and 2008 in Argentina and Uruguay. Stockholm: JMK. (Medie och kommunikationsvetenskap).

42. Jessica Gustafsson (2012) Voicing the slum: Youth, Community Media and Social Change. Stockholm: JMK. (Medie och kommunikationsvetenskap).

41. Johan Lindén (2011) TV-ledning i konkurrens: En studie av Sveriges Television publicistiska ledning 1997-2000. Stockholm: JMK. (Journalistik).

40. Mattias Ekman (2011) Den globala rättviserörelsen i svenska medier: Hegemoniska formationer i relationen mellan journalistik och kapitalism. Stockholm: JMK. (Medie och kommunikationsvetenskap).

39. Forsman Michael (2011) Lokal radio och kommersiell radio 1975-2010. En mediehistorisk studie av produktion och konkurrens. Stockholm: JMK. (Medie och kommunikationsvetenskap).

38. Andreas Widholm (2011) Europe in Transition: Transnational Television News and European Identity. Stockholm: JMK. (Medie och kommunikationsvetenskap).

37. James Pamment (2011) The Limits of the New Public Diplomacy Strategic communications and evaluation at the U.S. State Department, Foreign & Commonwealth Office, British Council, Swedish Foreign Ministry and Swedish Institute. Stockholm: JMK. (Medie och kommunikationsvetenskap).

36. Michael Westerlund (2010) Självmord och Internet. Kommunikation om ett livsfarligt ämne. Stockholm: JMK. (Medie- och kommunikationsvetenskap).

35. Yvonne Andersson (2009) Mellan lag och moral. Civil olydnad och militanta veganer i fyra svenska dagstidningar åren omkring millennieskiftet. Stockholm: JMK. (Journalistik).

34. Eva-Karin Olsson (2008) Media Crisis Decision Making: A case study of Swedish Public Radio (SR), Swedish Public Television (SVT) and TV 4. Stockholm: JMK. (Journalistik).

33. Sven Ross (2008) Klasstolkningar. En receptionsanalys av hur klassaspekter uppfattas i Tre kärlekar, Falcon Crest och TV-nyheter. Stockholm: JMK. (Medie- och kommunikationsvetenskap).

32. Eva Kingsepp (2008) Nazityskland i populärkulturen. Minne, myt, medier. Stockholm: JMK. (Medie- och kommunikationsvetenskap).

31. Lars Lundgren (2008) The Technological and Cultural Reach of International Syndicated Radio. Stockholm: JMK. (Medie- och kommunikationsvetenskap).

30. Merja Ellefson (2007) “Staten är vår herde god”. Representationer av annorlundahet och ordning i fyra svenska trettiotalstidningar. Stockholm: JMK. (Journalistik).

29. Anna Orrghen (2007) Den medierade konsten. Scenen, samtalet, samhället. Malmö: Gidlunds förlag. (Medie- och kommunikationsvetenskap).

28. Gunilla Hultén (2006) Främmande sidor. Främlingskap och nationell gemenskap i fyra svenska dagstidningar efter 1945. Stockholm: JMK. (Journalistik).

27. Gunnar Nygren (2005) Skilda medievärldar. Lokal offentlighet och lokala medier i Stockholm. Stockholm/Stehag: Symposion. (Journalistik). 

26. Amanda Lagerkvist (2005) Amerikafantasier: Kön, medier och visualitet i svenska reseskildringar från USA 1945-63. Stockholms: JMK. (Medie- och kommunikationsvetenskap).

25. Anna Roosvall (2005) Utrikesjournalistikens antropologi. Nationalitet, etnicitet och kön i svenska tidningar. Stockholms: JMK. (Medie- och kommunikationsvetenskap).

24. Staffan Ericson (2004): Två drömspel. Från Strindbergs modernism till Potters television. Stockholm/Stehag: Symposion. (Medie- och kommunikationsvetenskap).

23. Bo Mårtenson (2003): Den televiserade ekonomin. Nyheter om statsbudgeten 1980-1995. Stockholm: JMK. (Journalistik).

22. Kristina Lundgren (2002): Solister i mångfalden. Signaturerna Bang, Maud och Attis samt andra kvinnliga dagspressjournalister med utgångspunkt i 1930-talet. Stockholm, JMK.(Journalistik).

21. Anja Hirdman (2002): Tilltalande bilder. Genus, sexualitet och publiksyn i Veckorevyn och Fib aktuellt. Falun: Atlas förlag. (Journalistik).

20. Jesper Strömbäck (2001): Gäster hos verkligheten. En studie av journalistik, demokrati och politisk misstro. Stockholm/Stehag: Symposion (Journalistik).

19. Ester Pollack (2001): En studie i Medier och Brott. Stockholm: JMK. (Medie- och kommunikationsvetenskap).

18. Lars Nord (2001): Vår tids ledare. En studie av den svenska dagspressens politiska opinionsbildning. Stockholm: Carlsson Bokförlag. (Journalistik).

17. Kristina Widestedt (2001): Ett tongivande förnuft. Musikkritik i dagspress under två sekler. Stockholm: JMK. (Journalistik).

16. Kari Andén-Papadopoulos (2000): Kameran i krig. Den fotografiska iscensättningen av Vietnamkriget i svensk press, Stockholm/Stehag: Symposion. (Medie- och kommunikationsvetenskap).

15. Anna Edin (2000): Den föreställda publiken. Programpolitik, publikbilder och tilltalsformer i svensk public service-television, Stockholm/Stehag: Symposion (Medie- och kommunikationsvetenskap).

14. Elisabeth Stúr (2000): Trivialiseringen inom nyhetsjournalistiken. “Vi och dom”. Läsarvärlden i den österrikiska dagstidningen täglich Alles. Stockholm: JMK. (Journalistik).

13. Anders Sahlstrand (2000): De synliga. Nyhetskällor i svensk storstadspress. Stockholm: JMK. (Journalistik).

12. Leonor Camauër (2000): Feminism, Citizennship and the Media:
An ethnographic study of identity processes within four women’s associations.
 Stockholm: JMK.
(Medie- och kommunikationsvetenskap).

11. Carin Åberg (1999): The Sounds of Radio. On radio as an auditive means of communication. Stockholm: JMK. (Medie- och kommunikationsvetenskap).

10. Madeleine Kleberg (1999): Skötsam kvinnosyn. Hem- och familjereportage i svensk TV åren 1956-1969. Stockholm: JMK. (Medie- och kommunikationsvetenskap)

9. Patrik Åker (1998:) Vår bostad i folkhemmet. Bilden av hemmet i en organisationstidskrift. Nora: Nya Doxa(Journalistik).

8. Gullan Sköld (1998) Från moder till samhällsvarelse: vardagskvinnor och kvinnovardag från femtiotal till nittiotal i familjetidningen Året runt. Stockholm: Bonniers Veckotidningar. (Journalistik).

7. Göran Bolin (1998) Filmbytare. Videovåld, kulturell produktion och unga män. Umeå: Boréa Bokförlag. (Medie- och kommunikationsvetenskap).

6. Erling Bjurström (1997) Högt och lågt. Smak och stil i ungdomskulturen. Umeå: Boréa Bokförlag. (Medie- och kommunikationsvetenskap).

5. Hillevi Ganetz (1997): Hennes röster. Rocktexter av Turid Lundqvist, Eva Dahlgren och Kajsa Grytt. Stockholm/Stehag: Symposion. (Medie- och kommunikationsvetenskap).

4. Göran Leth (1996): Braständaren och iakttagaren. Engelsk press och journalistik 1695-1825. Stockholm/Stehag: Symposion. (Journalistik).

3. Veronica Stoehrel (1994): Berättelsestrategier, kunskap och reflektion. En analys och tolkning av faktaprogram i svensk television under 1980-talet. Stockholm: JMK. (Medie- och kommunikationsvetenskap).

2. Torsten Thurén (1992): Reportagets Rika Repertoar. En studie av verklighetsbild och berättarteknik i sju reportageböcker. Stockholm: JMK. (Journalistik).

1. Lars Hultén (1990): Reportaget som kom av sig. En analys av reportaget som textform utifrån produktionsperspektivet och sändarrollen med betoning på reporterns personliga tonfall. En undersökning av reportaget i några landsortstidningar 1960-1985. Stockholm: JMK.
(Journalistik).