Avhandlingar sorterade efter publiceringsdatum

Per Zetterfalk. Inter Esse. Det skapande subjektet, Norén och Reality, 2008, 374 s

Malena Janson. Bio för barnens bästa? Svensk barnfilm som fostran och
fritidsnöje under 60 år, 2007, 176 s

Vreni Hockenjos. Picturing Dissolving Views.
August Strindberg and the Visual Media of his Age, 250 s

Henrik Gustafsson. Out of Site: Landscape and Cultural Reflexivity in New Hollywood Cinema 1969-1974, 2007, 228 s

Åsa Jernudd. Filmkultur och nöjesliv i Örebro 1897-1908, 2006, 204 s

Anna Sofia Rossholm. Reproducing Languages, Translating Bodies - Approaches to Speech, Translation and Cultural Identity in Early European Sound Film, 2006, 214 s

Therése Andersson. Beauty Box - Filmstjärnor och skönhetskultur i det tidiga 1900-talets Sverige, 2006, 200 s

Eirik Frisvold Hanssen. Early Discourses on Colour and Cinema: Origins, Functions, Meanings, 2006, 208 s

Karl Hansson, Det figurala och den rörliga bilden: om estetik, materialitet och medieteknologi hos Jean Epstein, Bill Viola och Artintact, 2006, 214 s

Mats Rohdin, Vidsvinet I filmens trädgård, metaforbegreppet inom filmteorin, 2003, 445 s

Seppo Luoma-Keturi, Mellan Rummen. En studie i Gilles Deleuzes kritik av filmens representationsontologi. 2003, 259 s

Malin Wahlberg, Figures of time. On the Phenomenology of Cinema and Temporality, 2003, 325 s

Ylva Habel, Modern media, modern audiences. Mass media and social engineering in the 1930s Swedish welfare state, 2002, 252 s

Louise Wallenberg, Uppsetting the male. Feminist interventions in the new queer wave, 2002, 360 s

Bert Fridlund, No room to die. A structuralist study of the content of spaghetti westerns, 2002, 481 s

Åke Walldius, Patterns of recollection. The documentary meets digital media, 2001, 295 s

Patrik Sjöberg, The world in pieces. A study of compilation film, 2001, 290 s

Marina Dahlquist, The invisible seen in French cinema before 1917, 2001, 314 s

Jon Dunås, Apparaturbetraktelser. Metafilmiska aspekter på Jan Troells Här har du ditt liv, 2001, 288 s

Annika Wik, Förebild film. Panoreringar över den samtida konstscenen, 2001,

Pelle Snickars, Svensk film och visuell masskultur 1900, 2001, 278 s

Cecilia Mörner, Vissa visioner. Tendenser i svensk biografdistribuerad långfilm 1967–1972, 2000, 282 s

Jan Holmberg, Förtätade bilder. Filmens närbilder i historisk och teoretisk belysning, 2000, 250 s

Per Persson, Understanding Cinema. Constructivism and Spectator Psychology, Stockholm 2000, 319 s

Per Vesterlund, Den glömde mannen. Erik ”Hampe” Faustman, 2000, 319 s

John Alexander, Screen play, 1999, 283 s

Mats Björkin, Amerikanism, bolsjevism och korta kjolar. Filmen och dess publik i Sverige under 1920-talet, 1998, 328 s

Bengt Bengtsson, Ungdom i fara. Ungdomsproblemet i svensk spelfilm 1942-62, 1998, 369 s

Bo Florin, Den nationella stilen. Studier i den svenska filmens guldålder, 1997, 253 s

Moira Sullivan, An anagram of the ideas of filmmaker Maya Deren. Creative work in motion pictures, 1997, 308 s

Trond Lundemo, Bildets oppløsning. Filmens bevegelse i historisk og teoretisk perspektiv, 1996, 336 s

Margaretha Rönnberg, TV-tittande som dialog. På väg mot en symbolisk-interaktionistisk TV-teori, 1996, 527 s

Örjan Roth-Lindberg, Skuggan av ett leende. Om filmisk ironi och den ironiska berättelsen, 1995, 455 s

Maaret Koskinen, Spel och speglingar. En studie i Ingmar Bergmans filmiska estetik, 1993, 281 s

Astrid Söderbergh Widding, Gränsbilder. Det dolda rummet hos Tarkovskij, 1992, 151 s

Gunnar Iversen, Framtidsdrøm og filmlek. Erik Løchens filmproduksjon og filmestetikk, 1992, 152 s

Tytti Soila, Kvinnors ansikte. Stereotyper och kvinnlig identitet i trettiotalets svenska filmmelodram, 1991, 191 s