Om oss

Garnisonen Photo: Vasakronan

Vår verksamhet

Institutionens verksamhet omfattar fyra huvudområden: filmvetenskap, journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap samt modevetenskap. Samtliga huvudområden erbjuder utbildningar upp till forskarnivå där journalistik och medie- och kommunikationsvetenskap har en gemensam forskarutbildning.

Här nedan kan du läsa institutionens miljöhandlingsplan. Foto: Angel Nieto © Mostphotos

Miljöhandlingsplan

Föregående period satsade institutionen på utbytande av armatur till miljövänligare led-lampor samt med att uppmärksamma flygresandet vilket resulterade i en framtagen resepolicy som stöder tågresor inom Sverige och fler digitala samarbeten, möten. Under 2021-2022 kommer miljöarbetet fortsatt att fokusera på digitala möten och återvinning av institutionens avfall.  

Kontakt

Prefekt

Anja Hirdman
anja.hirdman@ims.su.se

Stf. prefekt

Marina Dahlquist
marina.l.dahlquist@ims.su.se

Arkiv och resurser

Här finns länksamlingar och mycket annat.