Om oss

Om oss

Garnisonen Photo: Vasakronan

Institutionens verksamhet omfattar fyra huvudområden: filmvetenskap, journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap samt modevetenskap. Samtliga huvudområden erbjuder utbildningar upp till forskarnivå. Institutionen för mediestudier, IMS, grundades 2012 genom ett samgående mellan Institutionen för filmvetenskap, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK) och Centrum för modevetenskap.

Verksamheten är förlagd till två separata byggnader, Garnisonen och Filmhuset. Enheten för journalistik, medier och kommunikation, JMK, och merparten av administrationen är förlagd till Garnisonen medan Enheten för filmvetenskap samt Centrum för modevetenskap;är lokaliserade till Filmhuset.

Budgeten för verksamhetsåret 2017 uppgår till cirka 100 miljoner kronor. Institutionen har 111 anställda fördelat enligt följande: 14 professorer; 22 lektorer; 4 postdoktorer; 21 övrig lärar- och forskarpersonal (adjunkter, forskare, forskar- och projektassistenter); 29 doktorander samt 21 anställda inom administration.

Kontakt

Prefekt

John Sundholm

Stf. prefekt

Ester Pollack

Arkiv och resurser

Här finns länksamlingar och mycket annat.

Bildarkivpuff