Garnisonen Photo: Vasakronan
Garnisonen Photo: Vasakronan


Read this presentation in English

Institutionen formades som ett samgående mellan Institutionen för filmvetenskap, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK) och dåvarande Centrum för modevetenskap 2012.

Verksamheten är förlagd till två separata byggnader, Garnisonen och Filmhuset. JMK och merparten av administrationen är förlagd till Garnisonen medan Film och Mode är lokaliserade till Filmhuset i två separata våningsplan.

Budgeten för verksamhetsåret 2019 uppgår till ca 90 miljoner med 91 anställda fördelat enligt följande: 13 professorer; 16 lektorer; 4 postdoktorer; 1 biträdande lektor; 16 övrig lärar- och forskarpersonal (adjunkter, forskare, forskar- och projektassistenter); 21 doktorander samt 20 anställda inom administration.

Läs mer om oss i IMS verksamhetsplan. Och här kan du läsa mer om vår forskning.