Likabehandlingsplan

Enligt diskrimineringslagen ska universitetet årligen fastställa en plan över de åtgärder som vidtas för att dels främja lika rättigheter och möjligheter för studenter vid och sökande till utbildningar vid universitetet, dels förebygga och förhindra trakasserier.

Läs mer här: http://www.su.se/utbildning/studentservice/jamlikhet-likabehandling/handlingsplaner/likabehandlingsplan-1.10254