Philip Warkander Foto: Okänd
Philip Warkander Foto: Okänd

– De senaste årens tal om det svenska modeundret har fokuserat på en denimbaserad och monokrom siluett, och menat att svensk stil i mångt och mycket går att beskriva som bärbar, demokratisk och unisex. Min avhandling visar att stil i en svensk kontext är mer mångfacetterad än så, och rymmer långt mer komplexa uttryck än vad som generellt sett brukar diskuterats, säger Philip Warkander.

Begreppet stil som analytiskt redskap
Avhandlingen använder stil begreppet som ett analytiskt redskap, vilket bidrar till en mer nyanserad förståelse av vad stil egentligen är. Traditionellt set inom modeforskning har mode och stil fungerat som varandras motsats, där mode definieras av högt tempo och estetiska uttryck som ständigt förändras, medan stil representerat det klassiska och konstanta. 

– När jag analyserat det empiriska materialet genom stil begreppet har jag demonstrerat att även stil är föränderligt och tillfälligt, och att relationen mellan de två termerna är mer komplex, säger Philip Warkander. För att sammanfatta kan jag säga att avhandlingens bidrag till det vetenskapliga samtalet återfinns på två nivåer, dels gällande bilden av svensk – och då specifikt stockholmsk – stil som rymmande mer än det demokratiska och monokroma, dels gällande ett ifrågasättande och utvecklande av det befintliga stil begreppet inom modeforskning.

Philip Warkander har en bakgrund som etnolog men har de senaste fem åren varit verksam som doktorand vid Centrum för modevetenskap vid Stockholm universitet. Utöver detta har han även undervisat i modeteori vid Beckmans Designhögskola och i genusvetenskap vid Södertörns högskola samt skrivit texter för både modetidningar och museiverksamheter. 

Disputation
Tid:
 4 maj 2013, klockan 10.00–12.00
Plats: Föreläsningssalen i Filmhuset, Borgvägen 1-5 i Stockholm. T-bana: Karlaplan
Avhandlingens titel: ”This is all fake, this is all plastic, this is me – An ethnographic study of the interrelations between style, sexuality and gender in contemporary Stockholm”

För ytterligare information
Philip Warkander vid Centrum för modevetenskap, Institutionen för Mediestudier, Stockholms universitet, mobil 0734-09 85 23, e-post info@philipwarkander.com

Läs mer om Centrum för modevetenskap: http://www.ims.su.se/modevetenskap