Malin Wahlbergs beviljades medel för projektet "Att ge röst åt det förflutna: Vittnesmål och minnesarbete i dokumentärfilmen" medan Kristoffer Nohedens fick medel till "Med fantasin mot antropocentrismen: Djur i surrealismen". Bidragen uppgår till 1,95 respektive 2,01 miljoner kronor. Här hittar du hela listan över beviljade bidrag inom humaniora och samhällsvetenskap för 2016.