Här kan du se den bandade föreläsningen av Silvio Waisbords föreläsning om Populism och farorna med anti-liberal kommunikation från den 1 februari 2017. Under sin allmänna föreläsning på JMK talade han bland annat om varför medier och kommunikation utgör en central del av populistiska uppror i den samtida politiken, och de problem som den populistiska politiska kommunikationen skapar för en demokrati grundad på grundläggande premisser av progressiv liberalism – förnuft, tolerans och solidaritet.

Läs mer: