Blommor och ljus vid en grav Foto: Borislav Marinic © 2016 Mostphotos
Blommor och ljus vid en grav Foto: Borislav Marinic © 2016 Mostphotos


Tillsammans med sin tidigare forskningskollega Yvonne Andersson har hon genomfört en studie inom ramen för forskningsprojektet Existential Terrains.

– I skuggan av ”det stora avbrottet” – det vill säga i det ögonblick då livsberättelsen avbryts på grund av en nära förestående eller plötslig död – kommer dels de sörjandes och sjukdomsdrabbades nätaktivitet, dels internet i sig självt att bli reella livlinor – både på ett individuellt och ett kollektivt plan, tillägger Amanda Lagerkvist, en av författarna till artikeln " The grand interruption: death online and mediated lifelines of shared vulnerability"