Kompass
 
 

Den första versionen av webbplatsen för Institutionen för mediestudier är klar. Webbplatsen sammanför två enheter och ett centrum vid Stockholms universitet, Enheten för filmvetenskap, Enheten för journalistik, medier och kommunikation (JMK) samt Centrum för modevetenskap.

Strukturen bygger på målgruppsingångarna Utbildning, Forskning, Publikationer och Samverkan. Under varje ingång finns information samlad på olika undersidor. Dessa når man via den vänstra navigeringskolumnen.

De olika enheterna vid institutionen ingår alltså i en gemensam struktur, vilket bl a gör det lättare att överblicka hela kursutbudet institutionen har att erbjuda. Motsvarande gäller också under ingångarna Forskning och Publikationer, där vi t ex samlar gemensamma listor över böcker och forskningsprojekt.

Även nyhets- och evenemangsartiklar är omarbetade och tanken är att det ska bli lättare att följa vad som händer vid hela institutionen. För att få specifik information om de olika verksamheterna  har vi tagit fram separata startsidor för enheterna utöver den gemensamma för hela institutionen. På startsidorna finns information samlad om aktuella händelser, kommande evenemang, genvägar och rss-flöden. De gamla adresserna (www.film.su.se, www.jmk.su.se och www.fashion.su.se) används fortfarande och länkar numera till de olika startsidorna för varje enhet.

Även om vi har gjort vårt yttersta för att få till en bra första lansering är vi medvetna om att allt inte kan vara helt perfekt. Om du inte hittar information som förut funnits på de tidigare webbplatserna får du gärna höra av dig till: webmaster@ims.su.se. Webbplatsen är under utveckling och kommer att byggas ut med mer information till hösten.