Uppsamlingstillfället för vårens kurser i filmvetenskap på grundnivå äger rum 24 augusti. För att anmäla dig till uppsamlingstillfället skickar du ett mejl till studentinfo@mail.film.su.se och uppger namn och personnummer samt vilken kurs anmälan gäller. Anmälan är obligatorisk och ska vara oss tillhanda senast 21 juni kl 12.00. Observera att om du inte läste kursen under VT12 måste du specificera vilken termin du läste kursen. Du får svar på din anmälan med mer detaljerad information senast 25 juni.