JAN 21, 2017: FT headlines after inauguration of Donald Trump in Washington D.C. Photo: ifeelstock
JAN 21, 2017: FT headlines after inauguration of Donald Trump in Washington D.C. Photo: ifeelstock


– Hans fientlighet mot medier bekymrar mig och återspeglas i hans stridslystna retorik och i en motvillighet mot att hålla öppna och civiliserade presskonferenser, säger Silvio Waisbord.

Silvio Waisbord Photo: Svante Emanuelli © 2016
Silvio Waisbord Photo: Svante Emanuelli © 2016

Waisbord tror att nyhetsorganisationer kan bedriva undersökande journalistik som granskar den nya administrationen trots ökade spänningar och osäkerhet.

– Populismen kan komma att öka människors förakt mot kritiska medier, vilket i sin tur kan spä på hatet mot oliktänkande, och rättfärdiga hårdare restriktioner, censur och tuffare lagar för att avskräcka journalister från att rapportera kritiskt.


Enligt Waisbord återstår det att se om Europa kommer att gå samma framtid till mötes som USA, även om populistiska regeringar som i Ungern och Polen har försökt att försvaga pressfriheten.

– Vi befinner oss i okända vatten i det samtida politiska, mediala och demokratiska landskapet. Det beror på om demokratins institutioner är starka nog att motstå populismens attacker. Och om medierna är modiga nog att fördöma missförhållanden och syna populismen i sömmarna.

Read this article in English

Organisationen Reportrar utan gränser har uppmärksammat vikten av pressfrihet under Trumps ämbetsperiod.
Svante Emanuelli
 

Läs mer