Sedan tidigare har IMS - Institutionen för mediestudier - varit populärt för inresande utbytesstudenter men antalet utresande har varit lägre. Nivån har legat på en handfull utresande tidigare. Förhoppningsvis blir det en trend som håller i sig  - att fler studenter får upp ögonen för möjligheterna att studera utomlands. De 16 antagna utbytesstudenterna påbörjar sina studier på 10 lärosäten i Europa höstterminen 2016.

Läs mer om utbytesstudier hos oss här