Den 6 november går universitetet över till Nya Ladok

Den 6 november 2017 byter Stockholms universitet till Nya Ladok vilket kommer att innebära ändrade rutiner för resultatrapportering.


Viktigt att avsluta arbete inför övergången

Informationen som finns lagrad kommer att överföras från nuvarande Ladok till "nya Ladok" under denna period. Arbete som inte är avslutat kommer däremot inte att föras över. Pågående ärenden, som resultatrapporteringslistor, tentaanmälningsperioder och examensansökningar kommer inte att föras över. Det är därför viktigt att du avslutar alla ärenden före övergången, så att arbetet inte går förlorat. Det går givetvis att lägga in resultaten i efterhand. Mer information skickas till institutionsadministratörerna.

Andra system påverkas

De av våra system som har en koppling till ”gamla Ladok” blir av med den kopplingen under slutet av vecka 43, saknar helt koppling under vecka 44 och får sedan successivt koppling till ”nya Ladok”. Det betyder att student- och kursdata, dvs. alla data som kommer från Ladok, i respektive system kommer vara helt ”frysta i tiden” under vecka 44. Systemen kommer heller inte att kunna skicka några data till Ladok. 

Det går i dagsläget inte att säga exakt hur de olika systemen kommer att påverkas och hur (eller om) de kommer att vara tillgängliga. Ambitionen är att inget system ska behöva stängas ner helt och att de ska fungera, men räkna med kraftiga driftstörningar av och till under veckan.

Planera i god tid

Tänk på att tiden så att säga "står still" från 26 oktober till dess att nya Ladok tas i bruk den 6 november. Det betyder att det till exempel inte kommer att vara möjligt att lägga upp nya kurser i SISU, "tanka in" registreringar, lägga upp nya kurssajter etc. under perioden.

En rekommendation är att i möjligaste mån planera runt denna period, bara göra det absolut nödvändigaste och om det är möjligt, och att utföra aktiviteter som kan göras utan systemstöd manuellt.

System som berörs är:

SISU
Mondo
TimeEdit
VFU-portalen
IVS
Fastreg
Kontohantering (kontohantering.su.se)
su.se/aktivera

Studentavdelningen