Foto: Everett Collection, Featureflash Photo Agency/Shutterstock.com


Read this article in English

Det började som en intim middag på Hollywood Boulevard för att sedan expandera och engagera hela världen via media. År 1953 TV-sändes den första Oscarsgalan och har över tiden växt till ett av världens största populärkulturella fenomen som nyttjats av USA som plattform för att exportera sina idéer.

Avhandlingen undersöker röda mattan-fenomenet ur ett historiskt perspektiv för att reda ut hur det blev till den modearena som det är idag.

– Modet fungerade som en huvudfaktor för att öka det mediala intresset för Oscarsgalan. Designern Edith Head hade mellan år 1953-1971 uppgiften att berätta för media vad skådespelarna bar för modeskapares kläder, vilket bidrog till det ökade intresset för evenemanget, säger Elizabeth Castaldo Lundén, forskare vid Institutionen för mediestudier, Stockholms universitet.

Även symbiosen mellan media och mode i och med evenemanget kan förklaras genom kläderna som skådespelarna bär.

– Det är ingen som köper klänningarna som marknadsförs på röda mattan, istället fungerar de som en bidragande faktor till att öka försäljningen av andra produkter som parfym tillverkad av samma modeskapare, säger Elizabeth Castaldo Lundén.
Samverkansavdelningen


Extra information