Richard Swartz
 
 

2012 års Cordelia Edvardson-pris tilldelas Richard Swartz med motiveringen "Med utmejslad precision och suverän blick för tillvarons absurditeter levandegör han ett Europa bortom de västliga metropolerna."

Priset delas vartannat år ut till en journalist som är verksam på svenska språket och har ett starkt engagemang, personligt tilltal och en blick för det stora i det lilla.

Richard Swartz är bosatt i Wien, Istrien och Stockholm och är numera författare och fristående kolumnist i Dagens Nyheter, danska Information och tyska Süddeutsche Zeitung. Han var tidigare knuten till Svenska Dagbladet som utrikesskribent och korrespondent åren 1972-2009. Som författare har Richard Swartz bland annat skrivit Integration i Östeuropa (1972), DDR – en stat växer fram (1974), Oppositionen i Östeuropa (1979), Room service (1996), Ett hus i Istrien (1999), Adressbok (2000), Hos oss i Sovinjak (2001), Vita lögner (2010). 1997 mottog han Gerard Bonniers essäpris och 2004 Jolopriset.

Richard Swartz mottog utmärkelsen tillsammans med prissumman 10 000 kronor i samband med det andra Cordelia Edvardson-symposiet i ordningen. Svenska Dagbladet är prisets donator.

”Utrikesjournalist på plats?” var temat för symposiet, som hade bjudit in forskare, journalister och kreatörer till ett panelsamtal om utrikesjournalistikens villkor och framtid i en globaliserad värld. Medverkande var Sigurd Allern, professor Universitet i Oslo samt gästprofessor vid Stockholms universitet, Anne Lagercrantz, Ekochef, Sveriges Radio, Bjørn Lindahl, utrikeskorrespondent i Oslo, bl a för SvD, Alexa Robertson, docent vid Institutionen för mediestudier, Richard Swartz, tidigare korrespondent SvD, nu kolumnist i DN, Peter Kadhammar, journalist, Aftonbladet

Juryn bestod av Christina Jutterström, Kaj Schueler, Axel Andén, Peter Kadhammar, Cilla Benkö, Ester Pollack. Cordelia Edvardson var en del av juryn till dess hon avled tidigare i år.