Astrid Söderbergh Widding Foto: Ingmarie Andersson © 2014
Astrid Söderbergh Widding Foto: Ingmarie Andersson © 2014


Rapporten Jag vill, men hinner inte! bygger på enkätsvar från cirka 3 700 forskare vid svenska lärosäten. Den första delstudien presenterades redan i våras. Men det var alltså den andra delen av studien som diskuterades igår.

Ladda ned: VR-rapporten om forskares syn på kommunikation

Förutom Astrid Söderbergh Widding medverkade även Sara Arvidson, kommunikationschef vid Örebro universitet och Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, i diskussionerna. 

VIDEO: Se även det första VR-seminariet från i våras

Bakom studierna av forskares attityder till forskningskommunikation och öppen vetenskap står Vetenskap & Allmänhet i samarbete med Vetenskapsrådet, Vinnova, Forte, Formas och Riksbankens Jubileumsfond.

Mer om Astrid Söderbergh Widding

I somras deltog rektor Astrid Söderbergh Widding i ett seminarium i Almedalen om hur forskningens infrastruktur kan utvecklas i framtiden.
Tillsammans med forskarkollegorna Anna-Sofia Rossholm och Maaret Koskinen kastar filmprofessor Astrid Söderbergh Widding nytt ljus över mästerregissören Ingmar Bergman - mellan teori och praktik
Läs mer om den forskning som Astrid Söderbergh Widding bedriver vid Institutionen för mediestudier, IMS.