Trumps officiella twitterkonto och Karin Wahl-Jørgensen. Foto: Jorisvo © Mostphotos/Privat | Montage
USA:s 45:e president "beter sig ofta som ett litet barn som får våldsamma raserianfall. Och det gäller särskilt på Twitter". Det säger journalistikprofessor Karin Wahl-Jørgensen som studerat hans vredesutbrott på den sociala medieplattformen. Foto: Jorisvo © 2018 Mostphotos/Private | Montage


PUBLICERAD: 9 juli 2020

– Historiskt sett har det alltid förväntats att politiker ska kunna behålla kontrollen över sina känslor, och att det är oacceptabelt att visa ilska offentligt, säger Wahl-Jørgensen.

Och tillägger:

– Men Trump beter sig ofta som ett litet barn som får våldsamma raserianfall. Och det gäller särskilt på Twitter.

I linje med den postkoloniala teoretikern Pankaj Mishras tankesätt tror Wahl-Jørgensen att vi hamnat i en tidsepok av vrede (Age of anger).

– Vreden har fått en ökad betydelse både i sättet som vi talar på i offentligheten och i hur den formar våra handlingar. Till exempel ser vi nu ett ökat inslag av hatbrott, säger hon.


Läs mer: Professor: 'Trump's divisive speech is coming under increased scrutiny'
 

I förra veckan stängde Reddit ned sitt underforum "r/The_Donald". Foto: Skärmdump © Reddit
I förra veckan stängde Reddit ned sitt populära underforum "r/The_Donald" sedan det vid upprepade tillfällen brutit mot företagets riktlinjer mot hat på plattformen. Foto: Skärmdump © Reddit


Vid sidan av Twitter har den danskfödda professorn även undersökt webbsidan Reddits underforum "r/The_Donald" där Donald Trump-supportrar enligt Wahl-Jørgensen "träffades för att få sina politiska åsikter bekräftade". Och i förra veckan rapporterade CBS News att Reddit stängt ner det populära underforumet sedan det vid upprepade tillfällen brutit mot företagets riktlinjer mot hat på plattformen


Läs mer: Reddit och Youtube stänger ned stor mängd konton och forum


Oron för Trumps retorik har tilltagit i spåren av coronapandemin och de Black Lives Matter-protester som följt efter George Floyds död.

– I en tid då vi mer än någonsin behöver positiva känslor och enighet, har Trumps splittrande retorik hamnat under hårdare granskning, skriver Wahl-Jørgensen i ett mejl till IMS hemsida.

– I dagens nya medielandskap interagerar de sociala mediernas mer känslomässiga uttrycksformer med och påverkar de traditionella mediernas innehåll, säger hon.

Wahl-Jørgensen menar att medieforskningen länge har bortsett från känslornas betydelse och hon föreslår en noggrann analys av hur olika känslor cirkulerar i medierna, och vilka konsekvenser det får.

Trots hennes stora intresse för känslor, understryker hon att:

– Fakta är oumbärliga. Jag tror att de är väsentliga för ett demokratiskt samhälle. Det finns en tanke om att vi faktiskt bör kunna enas om vissa grundläggande fakta, som vi kan komma till insikt om via en ansvarsfull medierapportering.

Svante Emanuelli

Bakgrund
Karin Wahl-Jørgensen är professor i journalistik, medier och kommunikation vid universitetet i Cardiff, Storbritannien.
Under Bill Clintons tid som president arbetade hon som journalist i Washington D.C., och hon fick hela sin akademiska utbildning i USA.
I boken Emotions, Media and Politics undersöker hon förhållandet mellan känslor, medier och politik närmare.