IMS var en av de tre institutionerna vid humanistiska fakulteten som beviljades medel för två projekt: Kulturjournalistik (Kristina Riegert och Anna Roosvall från IMS samt Andreas Widholm, Södertörns högskola) och Filmfeminism (Ingrid Ryberg, IMS). Vi gratulerar och noterar med glädje att Filmvetenskapens och JMK:s framgångar hos VR fortsätter.