Montage Sveriges Riksdag och Twitter Foto: Johan Bjurer respektive Anda Stanca Mostphotos
Montage av riksdagen och Twitters hemsida Foto: Johan Bjurer respektive Anda Stanca, Mostphotos.


Ladda ned eller beställ boken där studien presenteras


Även om mediekritiken inte dominerar twitterflödet så tycks den väcka engagemang bland användarna. Undersökningen tyder även på att traditionella nyhetsmedier fortfarande spelar en viktig roll i svenska riksdagsledamöters kommunikation i sociala medier. 

– Journalistiken har en central plats i kommunikationen. Mer än en femtedel av de tweets vi undersökt relaterar på ett eller annat sätt till nyhetsmedier. Det vanligaste är att man använder journalistiken som underlag för att kommentera aktuella händelser eller ange en åsiktsposition i en fråga. Det är också vanligt att man bara delar nyheter utan särskilt mycket kommentarer, säger Andreas Widholm, docent i journalistik vid Institutionen för mediestudier.

Han poängterar att mediekritiken endast utgjort en liten del av de medierelaterade tweets som ingått i undersökningen. 

– Mediekritiken som vi ägnat särskilt stort utrymme utgör egentligen en ganska liten del. Samtidigt står den för en fjärdedel av alla reaktioner bland användarna under perioden. Under den period som undersökts var det framförallt moderata riksdagsledamöter som uttryckte mediekritik. Att mediekritik skapar stor uppmärksamhet vet vi från val i andra länder, inte minst USA, men det är viktigt att att understryka att just Twitter fortfarande används av ett begränsat antal individer, säger Andreas Widholm.
Svante Emanuelli

Läs mer
Den 1 juni presenterades studien under ett seminarium i Stockholm arrangerat av Institutet för mediestudier. Studien publiceras nu i en ny bok om fejk, filterbubblor och faktaresistens. Läs hela pressmeddelandet här.
Förutom Andreas Widholm har även medförfattaren till kapitlet i antologin Fredrik Mårtenson som varit tekniskt ansvarig för datainsamlingen, samt forskningsassistent Sanna Lundsten som ansvarat för all kodning av insamlad data, medverkat i arbetet med undersökningen. Här kan du läsa mer om Andreas Widholms forskning
Föreningen Institutet för mediestudier bör ej förväxlas med Institutionen för mediestudier vid Stockholms universitet som också nämns i texten ovan.