Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet. Foto: C Sturmark/Fri Tanke
Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet. Foto: C Sturmark/pressbild Fri Tanke förlag.

Läs mer

Wikforss ovilja att tala med fel sorts folk är farlig (Expressen Kultur, 3 feb 2020)

Alternativa fakta: om kunskapen och dess fiender (Fri tanke förlag, senast utgiven 2019)

Vita huset om publiken: Vi gav ”alternativa fakta” (DN, 22 januari 2017)

Så fort Åsa Wikforss kommit med replik i Expressen Kultur kommer vi att publicera en länk till hennes svar på Nils Funckes kritik.