Institutionen för mediestudier och Enheten för JMK (journalistik, medier och kommunikation) vid Stockholms universitet utlyser nu en utbildningsplats inom forskarutbildningen i medie- och kommunikationsvetenskap som leder till en doktorsexamen. Deadline för ansökan är den 8 februari 2013.

Den utlysta utbildningsplatsen är knuten till det nya forskningsprojektet Cosmopolitanism from the Margins: Mediations of Expressivity, Social Space and Cultural Citizenship finansierat av Vetenskapsrådet. Projektet leds av professor Miyase Christensen. Se annons här: http://www.su.se/om-oss/lediga-anstallningar/platser-i-forskarutb/doktorand-i-medie-och-kommunikationsvetenskap-1.117828