Om du önskar delta så ska du komma in med färdig uppsats senast 21/8, kl. 12.00. Uppsatsen mailas i PDF-format till peter.erell@jmk.su.se.

Om du vill ha mer information kring kurskrav, uppsatsformalia, m.m. kan du ladda ned Anvisningar för B-uppsats (pdf) (183 Kb)  här.