Det nordiska nätverket för journalistikforskning, finansierat av NordForsk mellan åren 2009 och 2013 och initierat av Institutionen för mediestudier, enheten JMK, vid Stockholms universitet, etablerade under åren ett forum för kontakt och samverkan mellan seniora och juniora forskare inom forskningsfältet journalistik. En stor del av aktiviteterna inom nätverket handlade om regelbundet arrangerade seminarier och workshops för doktorander med diskussioner relaterade till de unga forskarnas presentationer av papers.  Ett nytt nummer av Nordicom Review (volume 34, Special issue December 2013), med Sigurd Allern, Henrik Bødker, Martin Eide, Epp Lauk och Ester Pollack som redaktörer, representerar ett urval av sådana papers i artikelform, skrivna av nuvarande eller tidigare doktorander och i de flesta fall relaterade till deras avhandlingsprojekt.