I samband med att det nya forskningsprojektet "Organiserad brottslighet på dagordningen!" presenteras, anordnas tisdag 22 april ett öppet seminarium med samma titel. Projektet kommer att undersöka vad som betecknats som organiserad brottslighet, hur dagordningen för debatten satts och vilken betydelse denna fått för politiska beslut av olika slag. Vad är forskningens, polisens, journalistens och utredarens syn på fenomenet organiserad brottslighet – och inte minst på debatten? Det är frågor som kommer att behandlas på seminariet.

Inledning: Anita Heber (docent, Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet)

I panelen: Gunnar Appelgren (Polismyndigheten i Stockholms län), Janne Flyghed (professor, Kriminologiska institutionen, Stockholm), Asbjørn Olsen (journalist, TV2 i Norge), Johanna Skinnari (utredare, Brottsförebyggande rådet)

Tidpunkten för seminariet sammanfaller med att docent Ester Pollack vid JMK, den dagen fyller 60 år. Ester Pollack är en av de ansvariga för forskningsprojektet om organiserad brottslighet och en central del av hennes forskning har handlat om just medier och brott.