Foto: Advokatfirman Fria advokater
Foto: Advokatfirman Fria advokater

Allmän föreläsning: Quickfallet – Juridiken och etiken kring de fällande och sedan upphävda domarna mot Sture Bergwall. Vad innebär kravet på oskyldighetspresumtion för hur medier och jurister får och bör beskriva processen och frågan om skuld? Advokat Thomas Olsson som drivit resningsprocessen samt stämt svenska staten för att inte ha respekterat Sture Bergwalls rätt till en rättvis rättegång föreläste vid JMK den 7 maj.

Besöksadress: JMK-salen, plan 4, Enheten för JMK, Institutionen för mediestudier, Karlavägen 104. Öppet för studenter och intresserad allmänhet i mån av plats (sittplatser: 139 st).

Livesändning

Mer på samma tema: Quickfallet - ett fall för medierna