Utnämningen innebär ett anslag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse på 5 miljoner kronor över perioden 2014-2018. Inom programmet kommer Amanda Lagerkvist även att leda ett nationellt tvärvetenskapligt nätverk för diskussioner kring digitala medier och existentiella frågor (DIGMEX) samt ingå i ett mentorsprogram som leds av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och Kungliga Vetenskapsakademien (KVA).

Läs mer om projektet på www.wallenbergacademyfellows.se/ och på www.wallenberg.com/kaw/en/existential-questions-digital-world