Magasinet NATT
Magasinet NATT

V14jp heter klassen som under december 2014 och januari 2015 gått en kurs i featurejournalistik. Studenterna delades in i två grupper, som fick uppdraget att formulera var sitt magasinskoncept för en tänkt målgrupp. De skulle utveckla tidskrifter som världen ännu inte skådat.

Vill nå bortom schablonerna

Studenterna visar upp livsstilsmagasinet BAM
Studenterna visar upp livsstilsmagasinet BAM

Den ena gruppen fick i uppdrag att göra ett livsstilsmagasin. Resultatet blev BAM, som riktar sig till generationen efter Kamratposten.
Chefredaktör Georgina Harris konstaterar i sin ledare att det saknas en given, könsneutral tidning för ungdomar. 
– Trots att ungdomen är en dynamisk tid som hela tiden förändras i relation till övriga samhället finns en stigmatiserad schablonbild när det kommer till begreppet ung och vad ungdomen egentligen innebär, skriver hon.
I sitt första nummer skriver BAM om dataspel, hiphop och politik med ambitionen att leverera texter som bränner.

Både glädje och sorg
Den andra gruppen var ålagd att göra ett samhällsmagasin. Det blev tidningen NATT, som handlar om både nöjen och nattarbete.  Om nattöppen förskola, jourhavande präst och tips för queera klubbkids.
– Det första numret är fyllt av allt från allvar och sorg till glädje och underhållning, förklarar chefredaktör Nicole Gustafsson i tidningens ledare.
Grupperna har arbetat var för sig med att bilda redaktion, formulera sina affärsidéer och planera både form och innehåll. De har också skött upphandlingen av tryckeri för att producera tidningarna i fyrfärg.
I uppdraget ingick även att utveckla en strategi för magasinens kommunikation med läsekretsen med olika lösningar av interaktivitet och sociala medier.

Text och foto:
Carin Mannberg-Zackari