Tensta Konsthall Foto: Okänd
Tensta Konsthall Foto: Okänd

De senaste händelserna kring polissammandrabbningarna i Tensta sätter återigen ljuset på brister i medias rapportering. Än en gång är journalister snabbt på plats men arbetar utifrån en sensationsartad logik där faktafel och bristande nyansering reproducerar bilder av Tensta som en problemförort. Frågan om tolkningsföreträde är ett akut demokratiproblem.

Nyhetsbyrån är en långsiktig satsning och ett samarbete mellan Tensta konsthall, JMK, Konstfack och nätverket StreetGäris som möjliggörs med stöd från Allmänna Arvsfonden. Nyhetsbyrån vill på sikt fungera som en nationell nyhetsbyrå för en mer kvalitativ journalistik, där representation är en viktig del. Ambitionen är att spela en central roll som kunskapsbank i etablerade mediers nödvändiga omvärldsbevakning. Genom att jobba nära Tensta konsthalls verksamhet lånas tillvägagångssätt från konsten.

– Jag är trött inte bara på det faktum att medier ger en felaktig bild, utan att de just vill ge EN bild av områden som Tensta. Det finns inte en statisk bild av området utan många föränderliga bilder och det vill vi lyfta, säger Julia Söderblom Arce, deltagare i Nyhetsbyrån.

Testar okonventionella metoder

Ett tiotal unga mellan 18–26 år med ambitioner att förnya journalistiken ses två gånger i veckan för att undersöka olika former av dokumentärt berättande. Nyhetsbyrån är organiserad som en kurs som skuggar utvalda moment på JMK och Konstfack men som också tillsammans med inbjudna konstnärer testar okonventionella metoder som sällan får plats inom nyhetsjournalistiken. Tillsammans med gästföreläsare arrangeras workshops, seminarier och redaktionella uppgifter med syftet att erbjuda unga en experimentell form av förberedande kurs inom dokumentärt berättande och journalistik. Satsningen är ett handfast exempel på hur institutioner konkret kan jobba med att fullfölja sitt uppdrag att vara till för alla medborgare.

– Det är nödvändigt att vi får in studenter med andra bakgrunder och erfarenheter för att kunna bryta upp den homogena sammansättningen i journalistkåren. Erfarenheterna från projektet har stor betydelse för hur JMK behöver anpassa sin utbildning för att nå de studentgrupper som vi vill ska söka till oss, säger Gunilla Hultén, studierektor för journalistutbildningen vid JMK, Stockholms universitet.

"Behöver skapa intresse för journalistik hos unga i förorten"

– I alla homogena grupper riskerar relevanta samtidsperspektiv att osynliggöras och intressanta historier att aldrig berättas. Att skapa ett intresse för journalistik och visuell kommunikation hos unga människor från förorten hoppas jag leder till att dessa söker sig till konst- och journalistikskolorna och snart arbetar på tidnings-, teve- och radioredaktioner. Det säger Joanna Rubin Dranger, professor i Illustration på Konstfack.

Torsdag 4 juni, kl 16:30 presenteras delar av Nyhetsbyråns arbete på Tensta konsthall.