Foto: UNHCR A. D
Foto: UNHCR A. D'Amato © 2014

Bakom satsningen står JMK:s studierektor Gunilla Hultén och Jesper Huor, lärare på JMK. 

Hur fick ni idén till projektet?

– Tanken på att få in frågor som rör migration i journalistutbildningen har funnits länge. I och med den aktuella och allvarliga flyktingsituationen i världen blev det än mer angeläget att belysa migrationens orsaker och konsekvenser i JMK:s undervisning. Det är svåra frågor som också innebär ökad risk för polarisering i samhället.

Hur kommer projektet se ut och vad är syftet?

– Projektet är i tre delar. Den första delen som leds av Jesper Huor har redan startat och kommer att pågå terminen ut. Det är studenter på journalistprogrammet som kommer att arbeta med temat flykt och konflikt. De får kunskaper om aktuella ämnen som global migration, asylrätt och internationella konflikter som de sedan tar med sig i egna fördjupande journalistiska projekt.

– Projektets andra del är den fristående kursen Journalistik, migration och konflikt som startar till höstterminen. Kursen är på 7,5 hp och går på halvfart för att göra det möjligt att kunna kombinera den med andra studier eller arbete. Journalistiken står inför en stor utmaning av att skildra flyktingsituationen i Europa och den ökade migrationen till Sverige på ett kunnigt sätt.

– Projektets tredje del infaller sena höstterminen 2016 och leds av Jesper Huor – det befinner sig fortfarande i idéutvecklingsfasen, de exakta detaljerna kommer att presenteras senare. 

Berätta om den nya kursen, vad kommer studenterna få göra och lära sig?

– Kursen har tre huvudteman: konflikt, migration och integration. Studenterna får lära sig om samband mellan konflikt och migration,  om svensk migrationspolitik och vilka reaktioner som den har väckt i samhället och journalistiken. Vi kommer att diskutera hur journalistik om migration kan sätta individen i fokus, ge insikter i komplexa sammanhang och som lyfter blicken bortom nationsgränser. Studenterna kommer att praktiskt få tillämpa sina kunskaper i egna produktioner.

Vad har ni för förhoppningar på projektet och kursen?

– Behovet av en kvalificerad, insiktsfull journalistisk rapportering med inriktning mot migration och konflikt har sällan varit större. Vi hoppas att projektet kan bidra till det.

Läs mer om kursen och ansök här innan den 15 april. Antagningen för sen anmälan öppnar den 15 juli.