Omslag Hitler für alle
 

Intresset för Nazityskland, andra världskriget och Förintelsen verkar närmast outsinligt. Utbudet av (populär)kulturella produkter på temat växer med ständigt nya böcker, artiklar, filmer, datorspel, teaterpjäser och så vidare. Sedan mitten av 90-talet finns också ett etablerat officiellt intresse, t.ex. i form av den internationella Förintelsens minnesdag. Men hur ser det egentligen ut i människors vardag? När, hur ofta, och på vilket sätt möts vi av referenser till Nazityskland, och hur påverkar dessa referenser oss? Och, inte minst: hur förhåller vi oss här i Sverige, som ju lyckades stå utanför krig och elände, till denna historiska epok och de uppslitande erfarenheter som vi till största delen slapp undan?

För att försöka hitta åtminstone några svar på dessa frågor har bokens redaktörer Eva Kingsepp och Tanja Schult sammanfört ett antal författare, både akademiker och andra med ett intresse för området. Resultatet, Hitler für alle, undersöker olika sammanhang där dessa fenomen tar sig uttryck, och försöker också se vad det betyder, inte bara för vår syn på historien utan kanske framför allt för vår samtid och oss själva. Boken är illustrerad, populärvetenskapligt skriven och håller samtidigt en hög vetenskaplig kvalitet, vilket gör den till oundgänglig läsning för alla som vill försöka förstå samtidens fascination för Hitler och Nazityskland.

 

Eva Kingsepp är fil dr och verksam som forskare och lektor vid JMK, Stockholms universitet.
Tanja Schult är fil dr och lektor vid Hugo Valentincentrum, Uppsala universitet.

Från JMK medverkar förutom Eva Kingsepp även Yvonne Andersson. Hennes kapitel handlar om hur referenser till Hitler och Nazityskland förekommer i svensk dagspress under ett år, mellan 2009 till 2010.

Övriga författare: Henrik Arnstad, Håkan Arvidsson, Anne Hedén, Cordelia Heß & Monika Urban, Patrik Hultin, Jens Ljunggren, Louise Nilsson, Jenny Nörbeck, Anette Reinsch-Campbell, Johan Stenfeldt, Ylva Wibaeus.

ISBN 978 91 7331 530 2

Kontakt: Carlssons bokförlag, 08–545 254 80; Eva Kingsepp, eva.kingsepp@ims.su.se