Anställningen för en  av doktoranderna kommer att vara knuten till forskningsmiljön ”Global Media Studies and the Politics of Mediated Communication”. För mer information se: leadingresearch.se

Annonsen för doktorandtjänsterna hittar du på svenska här och på engelska här.