Anna Roosvall
Docent Anna Roosvall, foto: Fredrik Mårtenson.

Många forskare menar att vi är på väg in i en helt ny geologisk era, antropocen, som kännetecknas av människans dominans på jorden och hur vi påverkar fundamentala system som klimat, vatten och skogar. Vi människor står inför ett antal globala utmaningar som ingen längre kan värja sig för. Vad innebär detta? För samhället och för var och en av oss?

I det nya projektet Människans scen möter forskare från olika discipliner scenkonstnärer för att undersöka vad det innebär att vara människa i denna nya tidsålder. Målet är att först och främst att utveckla nya samarbetsformer, men också att det ska leda till nyskriven dramatik.

Anna Roosvall, forskare vid IMS, deltar i projektet och kommer att studera mediers rapportering av klimatfrågor och betydelse för klimaträttvisa.

– Mediebevakningen skiljer sig åt ganska mycket mellan olika länder, både när det gäller kvantitet och när det gäller innehåll. En del länder som Bangladesh har börjat överge objektivitetsidealet i journalistiken och har istället tagit ställning. I ett land som är akut drabbat av klimatförändringar har journalistiken alltså blivit explicit opinionsbildande, säger Anna Roosvall och fortsätter:

–  Att studera klimatförändringar med ett perspektiv som inkluderar klimaträttvisa innebär att klimatförändringar ses som en fråga om etik, global jämlikhet, mänskliga rättigheter och historiskt ansvar.

Projektet drivs av Dramaten och Stockholm Environment Institute (SEI). Genom Riksteatern kommer resultatet att visas i hela landet.

Läs mer på sei-international.org.