"Empowerment through Audiovisual Storytelling: A Study of Community Video as a Tool for Empowerment in Rural India" är titeln på en nyutgiven bok av tidigare masterstudenten Michaela Strobel. Boken är ett resultat av hennes masteruppsats vid JMK. Läs mer om den på Amazon.com