Vårterminen 2013 startar åter masterprogrammet i journalistik. Ansök före den 15 oktober. Programmet vänder sig till studerande med en akademisk examen. Målet med masterprogrammet är att ge avancerade teoretiska, metodiska och yrkesrelaterade kunskaper som förbereder för både kvalificerade journalistiska arbetsuppgifter och självständig forskning i ämnet. Programmet ger också behörighet att undervisa i medier och journalistik som universitetsadjunkt. De rent professionsinriktade momenten koncentreras till specifika journalistiska genrer och medieformer, där tyngdpunkten ligger på feature- och samhällsjournalistik i tryckta och digitala medier. Centralt i utbildningen är att utveckla analytisk och källkritisk kompetens.

Läs mer: