Kursen syftar till att utbilda kvinnliga journalister i sitt nuvarande eller nära förestående ledar-och chefskap. Kursdatum: 24-25 september, 24-25 oktober, 28-29 november, 24-25 januari 2014.
Ca 250 kvinnliga medieledare har hitintills deltagit.
Anmälan: www.ims.su.se/kvinnors-ledarskap

Kursomdömen av deltagare i Kvinnors ledarskap 2012

”Jag blev inspirerad av alla namnkunniga kloka ledare vi fick träffa under kursens gång. Att höra dessa kvinnor öppenhjärtigt berätta inte bara om sina framgångar utan också om sina motgångar gick under skinnet”
Sofia Taavitsainen, programchef SR

”Personlig utveckling! När jag sökte var jag osäker på om ledarskap verkligen var något för mig. Nu har jag hittat min egen ledarroll och glädjen i ledarskapet.”
Emilie Wallsten, redaktör Norrköpings Tidningar

Helene Claesson
Helene Claesson, tidigare kursdeltagare.
 

Jag fick tiden och verktygen som behövs för att bli en bättre ledare. På köpet fick jag nya insikter om mig själv plus ett fantastiskt nätverk.”
Helene Claesson, chefredaktör Direktpress Stockholm

”Jag har fått testa och reflektera kring mina egenskaper och mitt ledarskap på ett sätt som varit avgörande för mitt karriärval.”
Mimmi Jonsson, bitr nyhetschef Norran

 

 

Kvinnor och ledarskap

 • Personlig ledarfilosofi
 • Kreativ redaktionsledning
 • Självkännedom och framträdande
 • Individuell coachning av kursledaren
 • Kvinnor i manliga strukturer
 • Möten med erfarna medieledare

Att som handledare coacha undersökande journalistik

 • Journalistisk undersökningsmetodik
 • Att värdera källor och dokument

Mediejuridik och ekonomi

 • Publiceringsfrågor
 • Arbetsrätt
 • Redaktionell ekonomi

Kursbeskrivning

Kursen binder samman tre olika kunskapsområden, nämligen för det första organisation, ledarskap och genus, för det andra metoder för handledning/coaching i fråga om undersökande journalistik och för det tredje medierätt, arbetsrätt och redaktionell ekonomi.

Med utgångspunkt i forskningens syn på vad som kännetecknar kvinnors position i manliga organisationsstrukturer belyses hur en personlig ledarfilosofi och ett inre ledarskap byggt på god självkännedom kan utvecklas för att tydliggöra kvinnor i ledarrollen. Till detta hör även retoriska övningar i att framträda inför en grupp.

Därtill tränas deltagarna i att formulera viktiga komponenter i en kreativ redaktions¬ledning, vilken inbegriper handledning i fråga om journalistisk undersöknings¬metodik.
Vidare belyses chefsrollen på strategisk nivå i anknytning till medierättsliga och arbetsrättsliga problem, och till frågor om hur ekonomi som styrinstrument.

Metod

Upplevelsebaserad och reflektande lärande
Flera moment kring ledarrollen, konflikt och ledarskap, arbetsgruppens utvecklingsfaser och coachträning bygger på upplevelsebaserat lärande och reflektion.

Coachande förhållningssätt med fokus på styrkorna
Det man fokuserar på växer. Därför läggs fokus på de styrkor, möjligheter och förutsättningar varje deltagare och ledare har enligt coachande förhållningssätt.

Leda sig själv för att kunna leda andra
Uppmärksamhet ges till att öka lärandet om det egna beteendet för att i nästa steg öka förståelsen för hur andra upplever det och vilken påverkan det egna ledarskapet har på andra.

Kursdatum & pris

Ledarskapsutbildningen Kvinnors ledarskap är en uppdragsutbildning på Stockholms universitet och ger 7,5 hp. Deltagarna samlas vid 4 kurstillfällen om vardera 2 dagars för seminarier, föreläsningar, workshop och arbete i grupper. möten med erfarna mediechefer. I kursen ingår litteraturläsning. Mellan kursträffarna formulerar kursdeltagaren sina tankar kring det egna ledarskapet i form av ”paper”. För deltagare som inte direkt arbetsleder anpassas momentet handledning/coaching till aktuella förhållanden.

STUDIERNA GENOMFÖRS med fördel parallellt med ordinarie arbete.
Kursdatum: 24-25 september, 24-25 oktober, 28-29 november, 23-24 januari 2014.
Plats: JMK, Institutionen för Mediestudier, Stockholms universitet, Karlavägen 104, Box 27 861, 115 93 Stockholm.

Pris: 30.000 exklusive moms
Ansökan före 3 juni:  www.ims.su.se/kvinnors-ledarskap

Kursledaren:
Cecilia Zadig, 0708-84 82 11, cecilia.zadig@ims.su.se  www.ceciliazadig.se