Mireya Echeverría Quezada, professor Christian Christiansen och Erika Hammargren. Foto: Alva Snis Sigtryggsson
Mireya Echeverría Quezada, professor Christian Christiansen och Erika Hammargren. Foto: Alva Snis Sigtryggsson

Samtalet, som handlade om huruvida det är strukturer eller enskilda händelser som får komma fram i medierapporteringen tog avstamp i händelserna i Husby 2013 och Ferguson i fjol. Publiken bjöds på flera olika perspektiv. Chrisitan Christiansen, som forskat kring bland annat händelserna i Ferguson, har sett nya röster höjas i protest mot mediernas arbetssätt:
– Historiskt har man i USA bara intervjuat polisen eller lokala politiker. Nu ser vi även aktivister som i massmedia kritiserar den mediediskurs som funnits hittills. Det är nytt.

Jasenko Selimovic, som deltog från Bryssel via Skype, menade att många perspektiv går förlorade om man bara ser till antingen individ eller struktur. 
– Vi duckar från komplexiteten i till exempel kravaller. Det är alltid en blandning av strukturer och individer.

Selimovic sa vidare att människor gärna skyller allt som är dåligt på strukturer, att det är en del av ett narrativ. Han uppmanar istället journalister att förmedla flera olika perspektiv.
– Det är ett misstag om journalister börjar förminska världen som politiker gör. Ni har en chans att öppna världen!

Mireya Echeverria Quezada pekade på hur förortsorganisationer som Megafonen felaktigt misstänkliggjordes i samband med Husbykravallerna. Hon ansåg att journalister tenderar att beskriva kravaller och upplopp utomlands som ett uttryck för det förtryck människorna utsätts för, men att detta perspektiv saknades i analysen av Husby. Rapporteringen av hur fotbollshuliganer gör upplopp ser helt annorlunda ut rapporteringen från Husby gjorde, menade hon.

Liksom Echeverria Quezada var även Christiansen inne på att det finns en okunskap bland journalister om de människor som lever i områden som Husby.
– Det krävs två eller tre extra telefonsamtal för journalisten, men det är viktigt för den riktiga förståelsen, sa Christiansen.
Han menade även att det kräver resurser och kunskap från journalisternas sida för att rapportera om strukturer ur ett längre perspektiv, och inte enbart om enskilda nyhetshändelser.

Journalistverkstan är tillbaka i höst med nya samtalsämnen.

Text: Louise Bornhall
Foto: Alva Snis Sigtryggsson

Lyssna på samtalet