Thomas Petersson
Thomas Petersson. Foto: Fredrik M
 

I en nypublicerad studie vid Stockholms Universitet visar forskaren Thomas Petersson att bilden av Västpapua som en primitiv öhalva med en lika primitiv öbefolkning lever kvar i svensk utrikes- och resejournalistik än idag.

Den 5 oktober försvarade han sin avhandling "Landet bortom horisonten. En analys av journalistik om Västpapua i svensk press 1959 – 2009" vid Institutionen för mediestudier.

I sin studie har han undersökt hur den västra halvan av ön Nya Guinea som ligger norr om Australien, och öns befolkning, papuaner, skildrats i svensk utrikes- och resejournalistik under 50 års tid. Västpapua är ett politiskt omstritt område som sedan slutet på 1960-talet är en del av Indonesien efter en omstridd FN-övervakad folkomröstning.

Beskrivningarna av papuanerna präglas av ett ”vi och dom”-tänkande där berättelser om ”kannibalism” upptar en stor plats av medieutrymmet och som bidrar till uppfattningen av öinvånarna som farliga och ociviliserade.

-Det har varit en extrem fokusering på eventuell förekomst av ”kannibalism” och man bortser helt från städerna som växer fram. Och det är de här föreställningarna som får utlopp i medierna. Bilden som förmedlas blir väldigt stereotyp och lever kvar i resejournalistiken än idag, berättar Thomas Petersson.

Befolkningen beskrivs ofta som offer varför deras politiska förändringsvilja inte riktigt tas på allvar. Ofta lyfts deras naturnära levnadssätt fram där papuanerna framställs som opåverkade av tid och rum. Thomas Petersson upptäckte även ett tydligt elit- och stormaktsperspektiv i materialet, något som påverkat den journalistiska agendan och ofta lett till ett osynliggörande av papuanerna och den politiska konflikten i området. Endast ett fåtal journalister har lyckats frigöra sig från det dominerande perspektivet och bilden av Västpapua som ett primitivt land.

Thomas Petersson har tillämpat en kvalitativ inramningsanalys med ett kulturteoretiskt perspektiv för att undersöka hur övergripande kulturella föreställningar påverkar journalistiken. Han förvånades över hur svårt det varit för enskilda journalister att få en annan bild.

Avhandlingen bygger på en genomgång av 387 notiser, artiklar och reportage om Västpapua från 27 olika tidningar och tidskrifter. Då den västra halvan av Nya Guinea är ett politiskt omstritt område finns det olika uppfattningar om vad öhalvan ska kallas.
Svante Emanuelli

 

Bilder från disputationen

  • Laddar…

 

 

Om disputationen

Ordförande: Sigurd Allern, professor IMS
Fakultetsopponent: Kristin Skare Orgeret, förste amanuensis, Institutt for journalistikk og mediefag, Høgskolen i Oslo

Betygsnämnd:
Karin Becker, professor, IMS
Gudrun Dahl, professor, Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet
Gunnar Nygren, professor, Institutionen för kommunikation medier och it, Södertörns högskola

Handledare: Universitetslektor Gunilla Hultén och professor Sigurd Allern. Tidigare även professor emeritus Håkan Hvitfelt och framlidne professor Stig Hadenius.

 

Tidigare böcker och reportage

I tonåren började Thomas Petersson att läsa äventyrsskildringar och drömde sig bort till Amazonas och Nya Guinea. 1987 besökte han för första gången öns östra del, Papua Nya Guinea som nöjesresenär. 1995 började han doktorera och skrev två journalistiskt inriktade böcker om Västpapua: Brännpunkt Nya Guinea (1999) och Dödlig tystnad (2005). Han har bedrivit fältarbeten på Västpapua och skrivit artiklar och reportage som publicerats i svensk och internationell press.