Reporter Sveriges Radio Foto: Michael Erhardsson © Mostphotos 2015
Reporter Sveriges Radio Foto: Michael Erhardsson © Mostphotos 2015


Artikeln i korthet (abstrakt)

Journalistikens demokratiska betydelse hänger samman med medieprodukternas karaktär av att vara en kollektiv nyttighet – och, med ett begrepp lånat från ekonomin, nyhetsmediernas positiva externaliteter. Kvalitetsjournalistik gör oss alla bättre informerade, medan brist på undersökande journalistik kan innebära stora sociala kostnader. Journalistik som en kollektiv nyttighet är dock svår att finansiera på kommersiell basis. Genom historien har den ekonomiska lösningen för mediebolagen varit reklamsubsidier, samt olika typer av privat och offentligt stöd. Idag är emellertid det långa äktenskapet mellan nyhetsmedier och annonsörer allvarligt försvagat, och ingenting tyder på att digitalinkomster ensamt kan finansiera en varierad, bred och originell nyhetsproduktion. I kapitalistiska investerares ögon representerar nyhetsorganisationerna det förgångna, inte framtiden. Den här artikeln diskuterar vi med utgångspunkt i skandinaviska medier och aktuella mediepolitiska reformförslag, nödvändigheten av en mediepolitik och ett finansieringssystem som erkänner kvalitetsjournalistik som samhällelig kunskapsproduktion och en kollektiv nyttighet. 


Fakta

Läs hela artikeln (på engelska): Journalism as a public good: A Scandinavian perspective (Journalism, First Published October 9, 2017)

Ester Pollack, fil. dr, är docent i journalistik vid Institutionen för mediestudier vid Stockholms universitet och ställföreträdande prefekt. Hon har i sin forskning utgått från sociologiska och historiska perspektiv på medier och journalistik. 
Sigurd Allern, professor i journalistik vid Universitetet i Oslo sedan 2003. Bonnier professor, JMK, Stockholms Universitet, 2008. Gästprofessor Stockholms Universitet (JMK/Institutionen för mediestudier) 2009-2015.