FSMK-dagen arrangeras i år av JMK/IMS och FSMK (Föreningen för svensk medie- och kommunikationsforskning). Årets tema är medie- och informationskunnighet. Dagen tillägnas professor Ulla Carlsson för att uppmärksamma hennes gärning för medieforskningen.

En inbjuden panel bestående av forskare och praktiker reflekterar och blickar framåt utifrån sina respektive perspektiv kring ”media literacy”. Medie- och informationskunnighet (MIK) är starkt kopplat till demokratins offentliga rum och berör alla i samhället. Vilka mediekunskaper och färdigheter behövs idag och i framtiden? Hur kan forskning inom medie- och kommunikationsvetenskap bidra till framtidens medie- och informationskunnighet?

Läs mer på www.mediekom.se