Hanna Strid och Sara Edvinsson
Hanna Strid och Sara Edvinsson. 
 

Sedan den 13 mars har de bott i Skopje i Makedonien. Deras fokus är flyktinglägret Tabanovce, nära gränsen till Serbien, men de har även varit i Idomeni i Grekland ett antal gånger.

– Kort sagt så skriver vi om kvinnor på flykt. Förutom alla de svårigheter som drabbar alla som flyr är kvinnor extra utsatta och möter svårigheter och problem som män som grupp slipper, eller i alla fall inte drabbas lika hårt av. Vi tycker att det är ett ämne som är underrepresenterat i media.

Hur fick ni idén? 

– Vi kom över en rapport från Global Media Monitoring Project som visade att det i etablerad media enbart är 24 procent kvinnor som hörs och syns. Vi tyckte att det kändes som väldigt skeva siffror, att mäns röster ska höras i så mycket högre utsträckning än kvinnors. Det var då vi började tänka på vilka som syntes och hördes i rapporteringen kring flyktingsituationen. Det vi kände då var att det saknades berättelser från kvinnor som är på flykt. Däremot kom det ett fåtal berättelser om kvinnor som utsatts för våld på sin flykt i samband med de uppmärksammade händelserna i bland annat Tyskland vid nyår. När medieuppmärksamheten kring de händelserna lade sig så försvann också det fokus som plötsligt kommit på kvinnor, inklusive de som flyr. Vi började leta efter information om kvinnor och flykt generellt och kom då över olika rapporter från bland annat Amnesty och IRC om trakasserier, fysiskt och sexuellt våld mot kvinnor på flykt. Vår upplevelse då var att dessa rapporter bara når en väldigt liten grupp. Samtidigt visade rapporterna att det finns stora problem som behöver belysas, därav valet av ämne.

Hur är det att göra reportagen?

– Vi lär oss jättemycket om hur det är att vara journalist på fält. Men också om flyktingpolitik, hur svårt det är att hålla distans till de personer vi möter och hur man bäst hanterar det eftersom vi alla är människor.

– En av de största utmaningarna, just för reportagets skull, är hur svårt det är att få kvinnor att berätta om sina upplevelser. Många är traumatiserade och vill inte berätta mer än att de har haft hemska upplevelser. Vi har även märkt att det är svårt att få prata med kvinnor dels för att män tar plats men också för att de varken vågar eller orkar prata om det som de har varit med om. Detta är även en problematik experter, som vi har intervjuat, pratar om. Vi märkte även i början att det är lätt att tappa bort kvinnorna i den här situationen. Männen rör sig runt och tar plats på ett annat sätt. Eftersom de också är en utsatt grupp som flyktingar blir deras berättelser därför både lättillgängliga och samtidigt väldigt intressanta. Som journalist i det här sammanhanget blir det alltså lättare att välja männens historier före kvinnornas. 

Hanna Strid och Sara Edvinssons arbete om kvinnor på flykt kommer att publiceras i form av ett radioreportage. Under tiden de varit i Makedonien har de även intresserat sig för vad som händer inrikespolitiskt i landet, till exempel har Makedonien skakats av valskandaler. Det kommer att bli en skriven reportageserie.