Tidigare JMK-studenterna och MFS-stipendiaterna Åsa Secher och Ahnna Gudmunds har  antagits till Sidas Alumni-program 2013.

Alumniprogrammet består av 15 utvalda MFS-stipendiater som har till uppdrag, genom interaktivitet och upplevelsebaserat lärande, berätta om erfarenheter från fältstudien och utlandsvistelsen.

Åsa Secher och Ahnna Gudmunds har tidigare tilldelats MFS-stipendier för sina arbeten med kandidatuppsatsen vid JMK.