Studenter som studerar Foto: Niklas Björling © Stockholms universitet 2016
Studenter som studerar Foto: Niklas Björling © Stockholms universitet 2016


QS Rankings publiceras årligen av brittiska Quacquarelli Symonds (QS). QS Rankings anses vara en av de tre mest använda och inflytelserika universitetsrankningarna i världen tillsammans med Times Higher Education World University Rankings och Academic Ranking of World Universities. Årets version av QS ämnesrankning utvärderade 4 438 universitet och totalt rankades 1117 av dessa. 

Läs mer 

Svante Emanuelli, IMS, och Samverkansavdelningen