Professor Marie-Laure Djelic.
Professor Marie-Laure Djelic

Torsdagen den 2 juni talar tre inviterade forskare, Professor Marie-Laure Djelic (ESSEC Business School, Paris), Dr. Dieter Plehwe (WZB – Berlin Social Science Center) och Ass. Professor Adrienne Sörbom (Score, Stockholms universitet) om tankesmedjor i ett komparativt, internationellt perspektiv, men med huvudvikt på ”advocacy think tanks”.

En panel med bland andra Daniel Suhonen (Katalys, Sweden), Magnus Marsdal (Manifest, Norway), Christian Christensen (professor, IMS) kommenterar talarnas inlägg. Fredagen den 3 juni ställs frågan mer direkt angående de nordiska tankesmedjornas roll i samhällsdebatten.

En grupp medieforskare kommer att presentera en ny nordisk studie om tankesmedjors synlighet och roll i pressen. En panel, bestående av bland andra Karin Svanborg Sjövall (Timbro) och andra representanter för olika nordiska tankesmedjor, kommenterar och diskuterar studiens fynd och varför tankesmedjorna växer och deras roll som agendasättare. 

Symposiet är en del i serien Global Media Café, en aktivitet anknuten till forskningsmiljön Global Media Studies and the Politics of Mediated Communication. För program se leadingresearch.se

Deltagande är kostnadsfritt och alla är välkomna. Anmäl er dock gärna här.

Information på engelska finns här

Plats: JMK, Karlavägen 104.