KD:s valarbetare under valrörelsen 2018. Foto: Hans Christiansson © Mostphotos
STOCKHOLM, 26 augusti 2018. KD:s valarbetare under valrörelsen 2018. Foto: Hans Christiansson © Mostphotos


Metooupproret under hösten 2017 ledde visserligen fram till en ny samtyckeslag i Sverige, som började gälla i juli året därpå. Men därutöver så verkar den politiska debatten inte ha påverkats särskilt mycket av metoo under valrörelsen 2018.

”Strukturella förändringar i könsrelationer kräver ett mer långvarigt arbete än ett par månaders intensiva mediedebatter och löpsedlar”, skriver Ester Pollack.

Under konferensen som IAMCR, en internationell organisation för medie- och kommunikationsvetenskaplig forskning, anordnar i den spanska huvudstaden, medverkar även forskarna Sigurd Allern, Anna Roosvall, Greta Gober och Maria Nilsson. De kommer att redogöra för sin forskning om allt från faktagranskning till klimatmigration, sexuella nättrakasserier och bildreportage av flyktingar.

I teamet ingår även Chafic Najem med en undersökning av intagnas bilder inifrån libanesiska fängelser och Torbjörn Rolandsson båda doktorander vid IMS. 

I år möts 1800 forskare från 82 länder vid Complutense-universitetet i Madrid, för att diskutera kommunikation, teknologi och mänsklig värdighet.

Datum och tid: 7-11 juli 2019

Plats: Complutense-universitetet i Madrid

Schema/program: https://calendar2019.iamcr.org


Sweden and the #MeToo Movement

Ester Pollack, docent i journalistik.

True or false? The difficult art of political fact-checking in Norwegian and Swedish journalism

Ester Pollack, docent i journalistik samt Sigurd Allern, tidigare gästprofessor i journalistik.

Media and climate migration: Transnational and local reporting on vulnerable island communities

Anna Roosvall, professor i medie- och kommunikationsvetenskap.

When sexualized violence becomes part of your job description: organizational responses to online abuse of female journalists

Greta Gober, postdoktor i journalistik.

Protagonists of their Stories?: Tropes of Visibility in Photo Reportages about Refugees

Maria Nilsson, fil.dr i medie- och kommunikationsvetenskap.

A Defiant Act of Looking: Inmate Generated Footage in Lebanese Confinement

Chafic Tony Najem, doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap.


Mer om den ledande forskningsmiljön

Forskarlaget i Madrid har koppling till JMK:s ledande forskningsmiljö inom Global Media Studies och Politics of Mediated Communication vid Institutionen för mediestudier, Stockholms universitet.
På konferenshemsidan kan du ladda ned en kort sammanfattning av studierna och i forskningsdatabasen hittar du mer information om konferensdeltagarnas forskning.